• Denizciliği, deniz turizmini ve yatçılığı sevdirmek, daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, gençleri teşvik etmek ve bu alanlardaki farkındalığı artırmak.
  • Dünya yatçılık camiasına ülkemiz kıyılarını tanıtmak ve kıyılarımıza olan trafiği artırmak.
  • Yenilikçi stratejilerle yabancı bayraklı deniz taşıtlarına Transit eşya teslimi, lojistik destek ve gümrükleme alanında VSM markasını yurt içinde ve yurt dışında büyütmek, örnek alınan bir marka olmaya ve sektörde değer yaratmaya devam etmek.
  • Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ve Çevre bilincini yaymak, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, iş kazalarına ve çevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek,
  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek,
  • İşyeri ortamında mevcut veya potansiyel tehlike ve riskleri belirleyerek önlem almak; fırsatları belirleyerek değerlendirmek,
  • Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek
Menü